Tranh thư pháp hoa sen – Ma cao một trượng, Phật cao vạn trượng

Mã: TTP0028 Danh mục: