Tranh thư pháp chữ Phật – Phật là đấng giác ngộ mình, Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời

Mã: TTP0014 Danh mục: