Tranh thư pháp Đạt Ma Sư Tổ – Trực chỉ nhân tâm, Kiến tánh thành Phật

Mã: TTP0004 Danh mục: