Tranh thư pháp Quay lưng phủi sạch bụi trần, quỳ bên chân Phật mở lòng từ bi

Mã: TTP0006 Danh mục: