Tranh thư pháp Đời ta ta cứ đi, đi tìm kiếm tự do, một cách hồn nhiên nhất, để rồi giờ phát hiện, từ do ở trong tâm

Mã: TTP0026 Danh mục: