Tranh thư pháp Đốt trầm hương lên ngâm bài cổ thi, khoác áo dài nâu thưởng trà đạo vị

Mã: TTP0039 Danh mục: