Tranh thư pháp chữ Hiếu – Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Mã: TTP0034 Danh mục: