Ý nghĩa Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn

Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn nằm trong kinh Dược Sư. Ý nghĩa Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn là giúp Phật tử khi trì tụng hay biên chép có thể giảm trừ nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp lành, nhận được sự gia trì của Phật Dược Sư khi ốm đau bệnh tật.

Ý nghĩa Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn

Chú Dược Sư có nguồn gốc từ kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư là một bản kinh của Phật giáo Bắc truyền, được tin tưởng có công năng hóa giải bệnh tật và hộ trì con người. Nội dung chính của kinh nói về Phật Dược Sư cùng với những hạnh nguyện và công đức của ngài.

Phật Dược Sư có danh hiệu đầy đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Ngài là hóa độ tại thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông. Bổn nguyện của ngài là trị lành tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sanh, cứu độ chúng sanh thoát khỏi khổ đau.

y-nghia-duoc-su-quan-danh-chon-ngon
Ý nghĩa Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn không chỉ gói gọn trong phạm vi cầu an

Ý nghĩa Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn là giúp Phật tử có cơ hội nương vào lời Phật để học theo hạnh của Dược Sư Như Lai. Chúng ta có thể hướng tâm từ bi đến mọi chúng sanh đang chịu khổ đau trong các cõi, phát nguyện hồi hướng công đức góp phần chữa lành những oan trái đó.

Kinh Dược Sư dạy rằng: “Đối với kinh điển này thì tự mình hay dạy người khác chép ra, rồi giữ một lòng thọ trì và suy nghĩ nghĩa lý. […] Hễ hết lòng như vậy thì nhờ chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong cầu cho đến chứng đặng đạo quả bồ đề nữa.”

Cần hiểu đúng về chú Dược Sư

Ngày nay, trong thế giới đầy rẫy bất an, nhiều người tìm về với Phật Dược Sư. Tuy vậy, khi chép kinh hoặc chú Dược Sư, chúng ta nhận thấy giá trị của kinh chú không chỉ gói gọn trong ý nghĩa cầu an, mà sâu xa là tinh thần từ bi rộng lớn của nhà Phật đối với tất cả chúng sanh.

Kinh Dược Sư có dạy: “Giữ lòng thanh tịnh, không giận dữ, không sát hại đối với tất cả loài hữu tình phải khởi tâm bình đẳng, đủ cả tâm từ, bi, hỉ, xả làm cho họ được lợi ích an vui”. Do đó, đọc tụng hay biên chép kinh chú cần phải kết hợp với tu tập các thiện nghiệp.

y-nghia-duoc-su-quan-danh-chon-ngon
Ý nghĩa Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn là giúp Phật tử giảm trừ nghiệp ác, tăng nghiệp lành

Song hành với việc biên chép, mỗi người cần phát khởi tâm lành, bắt tay vào thực hiện các việc lành, từ đó chuyển hóa nghiệp bất thiện. Khi các nghiệp bất thiện đã được chuyển hóa, chúng ta được tiêu trừ bệnh tật, tăng trưởng sức khỏe, thọ mạng kéo dài. Đó là hiểu đúng về ý nghĩa Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn.

Hy vọng rằng công đức chép kinh và chú Dược Sư sẽ góp phần giúp các chúng sanh được tiêu trừ những khổ đau: “Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày sáu thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.”

Khi chép chú Dược Sư cần biết

Phật tử biên chép kinh chú không chỉ để mình học hỏi giáo pháp mà còn cúng dường lên Tam Bảo. Do vậy, khi chép chú Dược Sư, chúng ta cần biên chép cho sạch đẹp và trang nghiêm để thể hiện lòng chí thành và cung kính đối với Phật Pháp Tăng.

Đồng thời nhờ chép chú mà chuyển hóa được ba nghiệp, thân tâm trở nên an ổn, nhẹ nhàng. Đây cũng là cơ sở cho sự hình thành công đức. Với công đức làm được, Phật tử có thể hồi hướng cho quyến thuộc hiện tiền lẫn quá vãng và chúng sanh mười phương.

y-nghia-duoc-su-quan-danh-chon-ngon
Ý nghĩa Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn là chuyển hóa nghiệp bất thiện

Phật tử cần lưu ý, chúng ta không nên xem Phật Dược Sư là đấng tối cao có khả năng ban phước giáng họa. Tinh thần của chư Phật vẫn là từ bi cứu độ chúng sanh, nhưng không vì thế mà chúng ta thỏa sức tạo tác ác nghiệp, rồi đến xin Phật phù hộ. Như vậy là hiểu sai về ý nghĩa Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn.

Trái lại, đọc tụng và biên chép kinh chú Dược Sư cần phải song hành với tu tập các thiện nghiệp. Chất liệu bình an có mặt trong việc giữ giới, cúng dường, bố thí, thiền định… Phật tử cần tinh tấn thực hiện các thiện sự để nhận ra sự nhiệm mầu của giáo pháp.

Nơi thỉnh sổ tay chép kinh 

Pháp An là nơi cung cấp nhiều loại sổ tay chép kinh với hình thức chỉn chu và bắt mắt, nội dung đa dạng và giàu ý nghĩa. Đặc biệt, tính sáng tạo đã mang đến cho các sản phẩm của chúng tôi sự mới lạ, độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Các bạn có thể tìm thỉnh các loại sổ tay chép kinh do Pháp An thực hiện tại ĐÂY

Liên hệ ngay với Pháp An để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh nhất.

_________________________________

Pháp An – Lan tỏa Phật pháp đến mọi người

#𝐚𝐝𝐝: 521/53 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

#𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 – #𝐳𝐚𝐥𝐨: 037.685.2149

#𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱: m.me/cusiphapan

#𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://phapan.com.vn/

#𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚: https://www.instagram.com/phapan.hoihoaphatgiao

#𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: https://shopee.vn/phapanhoihoaphatgiao

#𝐥𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚: https://www.lazada.vn/shop/phap-an

#𝐭𝐢𝐤𝐢: https://tiki.vn/cua-hang/phap-an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *