Tranh thư pháp Ơn Thầy – Ơn thầy tế độ suốt đời ghi nhớ lời thầy dạy dỗ muôn thuở khó quên

Mã: TTP0047 Danh mục: