Tranh thư pháp hoa sen – Khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen

Mã: TTP0037 Danh mục: