Tranh thư pháp chữ Thầy – Bụi thời gian không làm mờ trang sách, chỉ mái tóc thầy vắt điểm hoa tiêu

Mã: TTP0036 Danh mục: