Nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng

Nhiều người chép kinh Địa Tạng với tâm nguyện siêu độ vong linh ông bà, cha mẹ, người thân… đã qua đời. Tuy nhiên, nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng cần làm gì, điều đó lại khiến không ít người tỏ ra băn khoăn, trăn trở, chưa nắm rõ. Hãy cùng Pháp An tìm hiểu vấn đề này nhé!

Thực tập biên chép kinh điển

Hiện nay, việc chép kinh được nhiều Phật tử khuyến khích nhau thực hiện, trong đó có kinh Địa Tạng. Chép kinh là một trong những phương pháp tu học thiết thực, giúp mỗi người có cơ hội đào sâu những lời dạy cao quý của Đức Phật và thực hành.

Không chỉ thế, nhiều người khi chép kinh còn gắn liền với tâm nguyện siêu độ vong linh ông bà, cha mẹ, người thân… đã qua đời. Rộng hơn nữa, đó là cầu nguyện cho chúng sanh đang chịu khổ đau trong các cõi luân hồi sớm được siêu thoát.

nghi-thuc-truoc-khi-chep-kinh-dia-tang
Nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng, Phật tử cần nắm rõ phương pháp chép kinh

Âm siêu thì dương thới, khi cõi âm được nhẹ nhàng thì cõi dương cũng yên ổn. Do đó, chép kinh còn mang ý nghĩa lan tỏa những công đức đến các quốc độ trong mười phương, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng sang an lạc.

Bên cạnh thực hiện nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng nghiêm trang, Phật tử nắm rõ phương pháp chép kinh một cách đúng đắn. Nhờ vậy, chúng ta có thể thực hiện một cách hiệu quả, từ đó thân tâm được an lạc, nhẹ nhàng và có kết quả trong quá trình tu tập.

>> Xem thêm: Chép kinh Kim Cang để làm gì?

Nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng là bản kinh nói về công hạnh và nguyện lực của Bồ tát Địa Tạng hay Địa Tạng Vương Bồ tát. Ngài có đại nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trong sáu cõi luân hồi và không thành Phật quả khi cõi địa ngục vẫn còn chúng sanh phải chịu đau khổ.

Toàn bộ kinh văn gồm 13 phẩm, trong đó phẩm thứ sáu có tên là “Như Lai tán thán” nghĩa là Đức Phật khen ngợi Bồ tát Địa Tạng. Đồng thời, phẩm này còn nói về những lợi ích khi lễ bái và cúng dường Bồ tát Địa Tạng, trì tụng và biên chép kinh Địa Tạng, khuyên nhủ người khác noi theo công hạnh của Bồ tát Địa Tạng…

nghi-thuc-truoc-khi-chep-kinh-dia-tang
Nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng chúng ta nên tìm hiểu về cách hồi hướng

Theo nội dung kinh văn, những ai cung kính Bồ tát Địa Tạng và kinh Địa Tạng đều sẽ có được nhiều công đức lớn lao. Những phước đức có thể kể ra như tiêu trừ tội chướng, được thân xinh đẹp, thoát kiếp nô lệ, siêu độ vong linh… Nhờ phước đức ấy mà chúng ta được chư Phật, Bồ tát, chư Thiên… gia trợ hộ trì.

Nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng như sao: 

I. Chí tâm quy mạng lễ:
U Minh giáo chủ bổn tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.
Lạy đức từ bi đại giáo chủ!
“Ðịa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ.
Cõi nước phương Nam nổi mây thơm.
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ.
Mây xinh, mưa báu số không lường.
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường.
Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
Phật rằng: Ðịa Tạng đến Thiên đường!
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng.
Mười phương Bồ tát chung tin tưởng.
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên.
Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:
Lòng từ do chứa hạnh lành.
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn.
Trong tay đã sẵn gậy vàng.
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh.
Tay cầm châu sáng tròn vành.
Hào quang soi khắp ba ngàn Ðại Thiên.
Diêm Vương trước điện chẳng hiền.
Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn.
Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!
Ðại bi, Ðại nguyện, Ðại thánh, Ðại từ, Bổn tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

II. Nguyện hương
Nguyện mây hương mầu này.
Khắp cùng mười phương cõi.
Cúng dường tất cả Phật.
Tôn pháp, các Bồ tát.
Vô biên chúng Thanh văn.
Và cả thảy Thánh hiền.
Duyên khởi đài sáng chói.
Trùm đến vô biên cõi.
Xông khắp các chúng sinh.
Ðều phát Bồ đề tâm.
Xa lìa những nghiệp vọng.
Trọn nên đạo vô thượng.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

III. Phát nguyện
Lạy đấng Tam giới Tôn.
Quy mạng mười phương Phật.
Nay con phát nguyện rộng.
Thọ trì kinh Ðịa Tạng.
Trên đền bốn ơn nặng.
Dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe.
Ðều phát bồ đề tâm.
Hết một báo thân này.
Sanh qua cõi Cực Lạc.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

IV. Kệ khai kinh
Pháp vi diệu rất sâu vô lượng.
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp.
Nay con thấy nghe được thọ trì.
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.
Nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:
Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật.
Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề.
Ðại bi, Ðại nguyện, Ðại thánh, Ðại từ, Bổn tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

>> Xem thêm: Điều cần biết khi chép kinh cầu bình an

Sổ tay chép kinh Địa Tạng

Hiện nay, có nhiều bản dịch kinh Địa Tạng tiếng Việt. Phật tử có thể chọn lựa chép kinh Địa Tạng Bồ tát theo bản nào cũng được. Vì phong cách hành văn của các dịch giả tuy khác nhau, nhưng nội dung lời dạy trong kinh không khác biệt.

Phật tử có thể phát tâm chép kinh Địa Tạng Bồ tát tùy theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi biên chép, chúng ta cần giữ ba nghiệp thanh tịnh: tay viết, miệng đọc, đầu suy nghĩ. Như vậy, chúng ta sẽ có được sự tập trung vào lời kinh để chiêm nghiệm một cách sâu sắc.

truoc-khi-chep-kinh-dia-tang
Nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng, người biên chép nên giữ thân và tâm trong sạch

Nếu muốn hồi hướng công đức cho người thân đã mất, trong nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng Bồ tát, Phật tử có thể khấn mời hương linh người quá cố cùng về biên chép với mình. Điều đó góp phần tạo duyên lành giúp hướng dẫn người thân quay về nương tựa giáo lý nhà Phật.

Nếu đủ duyên, bạn có thể khuyến khích gia đình, người thân, bạn bè cùng tham gia việc chép kinh Địa Tạng Bồ tát. Chúng ta truyền cảm hứng cho người thân và bạn bè cùng tham gia biên chép là một cách nhân rộng mầm thiện ra cộng đồng.

Nơi thỉnh sổ tay chép kinh 

Pháp An là nơi cung cấp nhiều loại sổ tay chép kinh với hình thức chỉn chu và bắt mắt, nội dung đa dạng và giàu ý nghĩa. Đặc biệt, tính sáng tạo đã mang đến cho các sản phẩm của chúng tôi sự mới lạ, độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Các bạn có thể tìm thỉnh các loại sổ tay chép kinh do Pháp An thực hiện tại ĐÂY

Đặc biệt là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xem tại ĐÂY

Liên hệ ngay với Pháp An để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh nhất.

————————————————

Pháp An – Lan tỏa Phật pháp đến mọi người

#𝐚𝐝𝐝: 521/53 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

#𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 – #𝐳𝐚𝐥𝐨: 037.685.2149

#𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱: m.me/cusiphapan

#𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://phapan.com.vn/

#𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚: https://www.instagram.com/phapan.hoihoaphatgiao

#𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: https://shopee.vn/phapanhoihoaphatgiao

#𝐥𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚: https://www.lazada.vn/shop/phap-an

#𝐭𝐢𝐤𝐢: https://tiki.vn/cua-hang/phap-an

1 thoughts on “Nghi thức trước khi chép kinh Địa Tạng

  1. Bùi Thị Trà My nói:

    Mình muốn hỏi thêm về việc khấn mời hương linh tổ tiên về cùng biên chép. Mình có cần thắp hương không vì mình ở nhà trọ không có bát hương, và xin bạn hoan hỉ chỉ dạy cách khấn cho mình. Cảm ơn bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *