Chép kinh Pháp Hoa như thế nào?

Phật tử cũng đã biết, thực tập chép kinh mang lại nhiều lợi ích lớn. Trong đó, chép kinh Pháp Hoa thường được nhiều người lựa chọn vì ý nghĩa uyên thâm của tác phẩm này. Vậy, thật sự kinh Pháp Hoa nêu bật thông điệp gì và cần phải chép kinh ra sao?

Thông điệp kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa có tên đầy đủ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, gồm 7 quyển với 28 phẩm. Kinh văn có ý nghĩa sâu xa, chứa đựng lý tưởng sáng ngời và phương tiện huyền diệu  của chư Phật và Bồ tát. 

Lý tưởng của Phật là độ tất cả chúng sanh giác ngộ. Trong phẩm “Phương tiện” của kinh Pháp Hoa có viết: “Phật ra đời là vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật”. Do đó, chư Phật mở rộng các pháp môn để chúng sanh tin tưởng khả năng giác ngộ của mình mà tiến tu.

chep-kinh-phap-hoa
Chép kinh Pháp Hoa giúp Phật tử kết duyên với chánh pháp

Ðức Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, nếu tinh tấn tu hành. Tuy nhiên, chúng sanh đắm chìm trong dục lạc, tạo nên nhiều tội lỗi, để rồi hiện thành căn tánh cao thấp và nghiệp duyên nặng nhẹ khác nhau.

Bởi thế, Ðức Phật từ đó mà lập ra muôn ngàn phương tiện để hóa độ. Qua 28 phẩm của kinh Pháp Hoa, chúng ta sẽ thấy trong đó chan chứa tâm hạnh của chư Phật và Bồ tát, trải dài những con đường  giáo hóa rộng lớn, phù hợp với trình độ và căn cơ của từng chúng sanh. 

Ý nghĩa chép kinh Pháp Hoa

Giáo nghĩa Pháp Hoa rất sâu xa, cho nên ai có thể giảng nói, thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh Pháp Hoa thì có công đức rất lớn. Bởi vì, nếu không nhờ có căn lành sâu dày đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, thì khó mà thành tựu được.

Chép kinh Pháp Hoa sẽ giúp Phật tử kết duyên với chánh pháp, nhờ đó chúng ta được dìu dắt vững bước trên con đường tu đạo dài xa, chông gai, trở ngại… Từ đó, chúng ta có thêm niềm tin kiên định để vượt qua những cạm bẫy dục lục trong đời sống thế tục.

y-nghia-chep-kinh-phap-hoa
Chép kinh Pháp Hoa là việc rất khó bởi nghĩa lý vô cùng thâm sâu

Trong phẩm “Pháp sư công đức” của kinh Pháp Hoa có đoạn viết:

“Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì Kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, tụng, giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng tám trăm công đức nơi mắt, một ngàn hai trăm công đức nơi tai, tám trăm công đức nơi thân, một ngàn hai trăm công đức nơi ý, dùng những công đức này, trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh”.

Đức Phật còn nói thêm: “Người nào đọc tụng, thọ trì Kinh Pháp Hoa là người ấy đã tự trang nghiêm mình bằng sự trang nghiêm của Đức Phật. Do đó, được Đức Như Lai mang trên vai”.

Cách chép kinh Pháp Hoa

Chép kinh Pháp Hoa có công đức vô lượng, tuy vậy cần phải chí tâm và hết sức cung kính. Nếu chép kinh mà thân tâm không thanh tịnh, thì không đạt được ý nghĩa trọn vẹn. Để trợ duyên cho điều này, Phật tử cần có nơi chốn chép kinh cho trang nghiêm.

Khi chép kinh, thân trang nghiêm cẩn trọng biên chép chính xác, miệng đọc rõ lời kinh, tâm ý tập trung suy nghiệm nghĩa lý kinh. Như vậy, trong lúc chép kinh, ba nghiệp thân miệng ý đều thanh tịnh. Phật tử có thể phát nguyện chuyển hóa thân tâm trước Tam bảo để được chứng minh và gia hộ

thuc-tap-chep-kinh-phap-hoa
Thực tập chép kinh Pháp Hoa mang lại nhiều lợi ích lớn cho Phật tử

Việc giảng nói, thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh Pháp Hoa là rất khó, bởi nghĩa lý vô cùng thâm sâu. Hành giả muốn thọ trì kinh Pháp Hoa một cách viên mãn, phải có tấm lòng từ bi lớn với chúng sanh. Nếu thiếu tâm từ, chúng ta không thể hành trì được kinh Pháp Hoa.

Chư Phật xem tất cả chúng sanh như con ruột, luôn rải tâm từ và mang lại an lạc cho chúng sanh. Chúng ta là những người con Phật, cần thực hành theo những gì Phật đã dạy mới mong thành tựu được đạo quả. Người tu cần lấy tâm từ bi làm nhà, cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh, giúp họ đi đến giác ngộ.

Thỉnh sổ chép kinh ở đâu?

Pháp An là nơi cung cấp nhiều loại sổ tay chép kinh với hình thức chỉn chu và bắt mắt, nội dung đa dạng và giàu ý nghĩa. Đặc biệt, tính sáng tạo đã mang đến cho các sản phẩm của chúng tôi sự mới lạ, độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Các bạn có thể tìm thỉnh các loại sổ tay chép kinh do Pháp An thực hiện tại ĐÂY

Liên hệ ngay với Pháp An để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh nhất.

————————————————

Pháp An – Lan tỏa Phật pháp đến mọi người

#𝐚𝐝𝐝: 521/53 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

#𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 – #𝐳𝐚𝐥𝐨: 037.685.2149

#𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱: m.me/cusiphapan

#𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://phapan.com.vn/

#𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚: https://www.instagram.com/phapan.hoihoaphatgiao

#𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: https://shopee.vn/phapanhoihoaphatgiao

#𝐥𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚: https://www.lazada.vn/shop/phap-an

#𝐭𝐢𝐤𝐢: https://tiki.vn/cua-hang/phap-an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *