Cách hồi hướng khi chép kinh Địa Tạng

Nếu nắm rõ cách chép hồi hướng khi kinh Địa Tạng để thực hành, Phật tử không chỉ có một trong những phương pháp tu tập ý nghĩa, mà còn có thể hồi hướng công đức cho người thân đã mất. Vậy, kinh Địa Tạng có nội dung gì và khi chép kinh mang đến lợi lạc ra sao?

Thực tập biên chép kinh điển

Hiện nay, việc chép kinh được nhiều Phật tử khuyến khích nhau thực hiện, trong đó có kinh Địa Tạng. Chép kinh là một trong những phương pháp tu học thiết thực, giúp mỗi người có cơ hội đào sâu những lời dạy cao quý của Đức Phật và thực hành.

Không chỉ thế, nhiều người khi chép kinh còn gắn liền với tâm nguyện siêu độ vong linh ông bà, cha mẹ, người thân… đã qua đời. Rộng hơn nữa, đó là cầu nguyện cho chúng sanh đang chịu khổ đau trong các cõi luân hồi sớm được siêu thoát.

cach-hoi-huong-khi-chep-kinh-dia-tang
Nhiều người vẫn chưa nắm rõ cách hồi hướng khi chép kinh Địa Tạng sao cho đúng

Âm siêu thì dương thới, khi cõi âm được nhẹ nhàng thì cõi dương cũng yên ổn. Do đó, chép kinh còn mang ý nghĩa lan tỏa những công đức đến các quốc độ trong mười phương, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng sang an lạc.

Nếu nắm rõ phương pháp chép kinh, cùng với cách hồi hướng khi chép kinh Địa Tạng một cách đúng đắn, Phật tử có thể hồi hướng công đức cho người thân đã quá vãng, mở rộng hơn là các chúng sanh đang chịu khổ đau trong mười phương.

>> Xem thêm: Chép kinh Kim Cang để làm gì?

Chép kinh Địa Tạng để làm gì?

Kinh Địa Tạng là bản kinh nói về công hạnh và nguyện lực của Bồ tát Địa Tạng hay Địa Tạng Vương Bồ tát. Ngài có đại nguyện cứu độ tất cả chúng sanh trong sáu cõi luân hồi và không thành Phật quả khi cõi địa ngục vẫn còn chúng sanh phải chịu đau khổ.

Toàn bộ kinh văn gồm 13 phẩm, trong đó phẩm thứ sáu có tên là “Như Lai tán thán” nghĩa là Đức Phật khen ngợi Bồ tát Địa Tạng. Đồng thời, phẩm này còn nói về những lợi ích khi lễ bái và cúng dường Bồ tát Địa Tạng, trì tụng và biên chép kinh Địa Tạng, khuyên nhủ người khác noi theo công hạnh của Bồ tát Địa Tạng…

cach-hoi-huong-khi-chep-kinh-dia-tang
Khi tìm hiểu về cách hồi hướng khi chép kinh Địa Tạng, có nhiều điều chúng ta cần lưu ý

Theo nội dung kinh văn, những ai cung kính Bồ tát Địa Tạng và kinh Địa Tạng đều sẽ có được nhiều công đức lớn lao. Những phước đức có thể kể ra như tiêu trừ tội chướng, được thân xinh đẹp, thoát kiếp nô lệ, siêu độ vong linh… Nhờ phước đức ấy mà chúng ta được chư Phật, Bồ tát, chư Thiên… gia trợ hộ trì.

Ngoài ra, cách hồi hướng khi chép kinh Địa Tạng cũng là thể hiện sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Đồng thời, hiếu thảo cũng là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong kinh Địa Tạng, Phật tử cần nương theo những lời dạy ấy.

Cách hồi hướng khi chép kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng phổ biến ở các nước Phật giáo Đại thừa, sử dụng chủ yếu trong các nghi thức cầu siêu cho người quá vãng. Đặc biệt vào tháng Bảy âm lịch hằng năm, các chùa Phật giáo Bắc tông ở Việt Nam thường trì tụng kinh này trong suốt tháng, nhằm hồi hướng công đức cho các chúng sanh đang chịu đang khổ ở cảnh giới địa ngục.

Khi chép kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, chúng ta cần nên học hỏi theo tấm gương từ bi rộng lớn của Bồ tát Địa Tạng. Mỗi người có thể tùy theo khả năng của bản thân mà thực hiện những hành động cụ thể, nhằm giúp đỡ các chúng sanh đang chịu đau khổ.

cach-hoi-huong-khi-chep-kinh-dia-tang
Nắm rõ cách hồi hướng khi chép kinh Địa Tạng, Phật tử có được một phương pháp tu tập ý nghĩa

Cách hồi hướng khi chép kinh Địa Tạng như sau:

I. Đao lợi, Thế Tôn nói pháp mầu,
Ðịa Tạng công hạnh rất rộng sâu,
Thánh giáo mãi truyền sau chẳng ngớt,
Khắp lợi Trời, người khỏi khổ sầu.

II. Trời, A tu la, Dạ xoa thảy
Ðến nghe pháp đó nên chí tâm,
Ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn,
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy,
Bao nhiêu người nghe đến chốn này,
Hoặc trên đất liền hoặc hư không,
Thường với người đời sinh từ tâm,
Ngày đêm tự mình nương pháp ở.

III. Nguyện các thế giới thường an ổn,
Phước trí vô biên lợi quần sinh,
Bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ,
Xa lìa các khổ về viên tịch.
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng,
Thường gìn định phục để giúp thân,
Hoa mầu Bồ đề khắp trang nghiêm,
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

Nơi thỉnh sổ tay chép kinh 

Pháp An là nơi cung cấp nhiều loại sổ tay chép kinh với hình thức chỉn chu và bắt mắt, nội dung đa dạng và giàu ý nghĩa. Đặc biệt, tính sáng tạo đã mang đến cho các sản phẩm của chúng tôi sự mới lạ, độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Các bạn có thể tìm thỉnh các loại sổ tay chép kinh do Pháp An thực hiện tại ĐÂY

Đặc biệt là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xem tại ĐÂY

Liên hệ ngay với Pháp An để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh nhất.

————————————————

Pháp An – Lan tỏa Phật pháp đến mọi người

#𝐚𝐝𝐝: 521/53 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

#𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 – #𝐳𝐚𝐥𝐨: 037.685.2149

#𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱: m.me/cusiphapan

#𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://phapan.com.vn/

#𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚: https://www.instagram.com/phapan.hoihoaphatgiao

#𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: https://shopee.vn/phapanhoihoaphatgiao

#𝐥𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚: https://www.lazada.vn/shop/phap-an

#𝐭𝐢𝐤𝐢: https://tiki.vn/cua-hang/phap-an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *