10 câu thần chú mang năng lượng an lành

Thần chú rất quen thuộc với chúng ta, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ nhưng ý nghĩa của thần chú. Đặc biệt, kho tàng thần chú rất đa dạng, 10 câu thần chú mang năng lượng an lành có thể giúp bạn chuyển hóa thân tâm rất hiệu quả. Hãy cùng Pháp An tìm hiểu đôi nét nhé!

Giá trị của thần chú là gì?

Thần chú nói chung, 10 câu thần chú mang năng lượng an lành nói riêng, có thể hiểu một cách đơn giản là những lời tụng mang tính chất bí mật, sử dụng ngôn ngữ của chư Phật và Bồ tát, không thể giải nghĩa bằng ngôn ngữ của con người trần tục.

Về mặt tâm linh, thần chú được tin tưởng là chứa đựng năng lượng của các bậc Giác ngộ, có khả năng truyền tải cho chúng sanh để giải phóng chúng sanh khỏi khổ đau. Về mặt thực tiễn, con người khi đọc chú có thể tìm được sự cân bằng, an tĩnh, tự tại trong tâm hồn.

Nói chung khi tu tập thần chú, thân và tâm chúng ta trở về trạng thái trống rỗng, yên tĩnh, sáng suốt. Đó là tiền đề cho trí tuệ thông suốt, không bị ngăn che, mê mờ, xao động. Khi đó, các nghiệp bất thiện khó có thể hình thành. Như vậy, chúng ta tìm thấy bình an trong hiện tại và đặt nền tảng cho sự tiến bộ trong tương lai.

10-cau-than-chu-mang-nang-luong-an-lanh
10 câu thần chú mang năng lượng an lành có thể giúp bạn chuyển hóa thân tâm rất hiệu quả

Tu tập thần chú như thế nào?

Khi đọc tụng, chúng ta cần tập trung vào câu chú, nhưng vẫn giữ sự thư giãn, thả lỏng và đặc biệt là tĩnh tâm, không nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Sau khi tụng, bạn hãy hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau, có được an lạc và nhanh chóng tiến tu giác ngộ.

Quan trọng nhất để phát huy giá trị của thần chú nói chung, 10 câu thần chú mang năng lượng an lành nói riêng là hành giả luôn hướng thiện, không nghĩ xấu – nói xấu – làm xấu, hướng tới lợi ích chung của số đông để luôn dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Điều đó là thể hiện tinh thần từ bi của nhà Phật.

Tuy vậy, người tu tập không nên tầm thường hóa thần chú, xem đó lời sự cầu xin chư Phật và Bồ tát theo cách hiểu trần tục. Đặc điểm của thần chú là cứu vớt đau khổ, mang đến bình an. Vậy ở đời sống thực tiễn, ai có khả năng cứu vớt đau khổ, mang đến bình an cho kẻ khác, người đó thật sự là hành giả trì chú hiệu quả nhất.

10-cau-than-chu-mang-nang-luong-an-lanh
10 câu thần chú mang năng lượng an lành là những ngôn ngữ bí mật của chư Phật và Bồ tát

10 câu thần chú mang năng lượng an lành

Thần chú rất đa dạng. Mỗi câu thần chú mang những ý nghĩa khác nhau. Tùy theo nhu cầu của mỗi cá nhân, chúng ta lựa chọn những thần chú phù hợp để tu tập. Sau đây, Pháp An xin gợi ý đến quý khách hàng 10 câu thần chú mang năng lượng an lành:

1. Lục tự Đại Minh chú: Om Mani Padme Hum

Lục Tự Đại Minh chú “Om Mani Padme Hum” được xem là bài chú thiêng liêng của Bồ tát Quán Thế Âm. Trì tụng hay biên chép chú Om Mani Padme Hum là sự thực tập rất lợi ích. Tuy vậy, khi tu tập cần nhớ nghĩ về lời chú không để xao lãng.

Ý nghĩa sâu xa của thần chú này quảng đại vô cùng. Đó là dựa vào con đường tu tập kết hợp giữa phương tiện và trí tuệ mà người tu hành có thể chuyển hóa thân – miệng – ý từ ô nhiễm thành thanh tịnh.

2. Thần chú Đức Tara Xanh: Om Tare Tuttare Ture Soha

Tara Xanh là Thánh nữ trong trường phái Mật Tông, có khả năng thực hiện và hoàn thành các hoạt động giác ngộ. Do đó, ngài được xem là hiện thân cho lòng từ bi của chư Phật ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai.

Hạnh nguyện của ngài thể hiện qua thần chú “Om Tare Tuttare Ture Soha”. Tụng niệm thần chú này, bạn có thể vượt qua sự sợ hãi và giận dữ, được bảo vệ khỏi những chướng ngại, tăng trưởng tâm từ bi, các ước nguyện được hoàn thành nhanh chóng.

3. Thần chú Văn Thù Bồ tát: Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi

Trong Phật giáo Đại Thừa, Văn Thù Sư Lợi là Bồ Tát đại diện cho trí tuệ siêu việt, được xem là con của Đức Phật (Pháp Vương Tử). Thần chú Văn Thù Bồ tát là “Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi

Đây là một trong những thần chú quan trọng, thể hiện sự hoàn hảo của trí tuệ, khả năng vận dụng sự khôn ngoan để vượt qua những u mê, ảo tưởng, chấp trước mà chúng sanh phải trải qua. Trí tuệ là yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta vượt khỏi khổ đau, nhận thức đúng đắn, thành tựu giác ngộ.

4. Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề: Om Cale Cule Cundi Soha

Bồ tát Chuẩn Đề là một hóa thân của Bồ tát Quán Thế Âm. Bồ tát chuyên hộ trì Phật pháp và bảo hộ những chúng sanh có mạng sống ngắn ngủi được thọ mạng lâu dài. Thần chú Chuẩn Đề là “Om Cale Cule Cundi Soha”.

Thần chú này được chư Phật, Bồ tát, Thánh Hiền, Thiên long bát bộ từng tán thán và truyền bá trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Thần chú có công năng đem đến hạnh phúc cho vô lượng chúng sanh và đưa các chúng sanh đến quả vị Bồ tát.

5. Thần chú Lăng Nghiêm: Om Anale Visade Vira Vajra-Dhare Bandha Bandhani Vajra-Pani Phat Hum Trum Phat Soha

Chú Lăng Nghiêm có nguồn gốc từ kinh Thủ Lăng Nghiêm – một trong những bộ kinh đồ sộ về cả dung lượng lẫn nội dung. Nội dung của thần chú là “Om Anale Visade Vira Vajra-Dhare Bandha Bandhani Vajra-Pani Phat Hum Trum Phat Soha”.

Thần chú này thể hiện sức mạnh đại định, hàng phục được các hạng tà ma ngoại đạo. Đối với người tu hành, thần chú này có vai trò thiết lập sự định tâm, giải trừ mê lầm, phát triển trí tuệ. Khi trì tụng hay biên chép thần chú này, hành giả được chư Thiên, thiện thần, hộ pháp đều ủng hộ và bảo vệ.

6. Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh: Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha

Bài thần chú “Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha” nằm ở cuối Bát Nhã Tâm Kinh. Thần chú là mật ngữ, về nguyên tắc là không dịch nghĩa, nhưng nếu tạm dịch thoát ý thì câu chú trên có nghĩa là: “Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ”

Qua đó, thâm ý mà thần chú chuyển tải là: Con đường tu hành đi đến giác ngộ phải vượt qua rất nhiều chướng ngại, nhưng nếu bằng sự nỗ lực thì mỗi người đều có khả năng đến được bờ bên kia.

7. Thần chú Hoàng Thần Tài: Om Zambala Jardin Jaya Soha

Hoàng Thần Tài là chủ quản Ngũ Bộ Thần Tài trong văn hóa Tây Tạng. Ngài có chức năng bảo vệ Chánh pháp, giúp đỡ con người về đời sống vật chất và hộ trì tài lộc. Thần chú Hoàng Thần Tài là “Om Zambala Jardin Jaya Soha”.

Hoàng Thần Tài không phải là vị thần ban tài lộc thế tục thông thường, mà là hiện thân từ bi của chư Phật và Bồ tát để giúp đỡ chúng sanh. Để nhận được sự gia trì của ngài, người đó cần có tâm từ bi và thực hành theo Phật giáo một cách đúng đắn.

8. Thần chú Dược Sư: Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha

Kinh Dược Sư có nêu lên thần chú Dược Sư là “Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha”. Đây là bài chú của Phật Dược Sư, ngài được ví như vị lương y trong Phật giáo, do vậy thần chú của ngài có công năng thù thắng, có thể chữa lành những căn bệnh về thân và tâm của chúng sanh.

Chú Dược Sư thường được hành trì với nguyện vọng cầu an, đồng thời giúp chúng ta chuyển hóa các nghiệp bất thiện. Những ai có tâm thành, khi hành trì thần chú này chắc chắn được Phật Dược Sư gia hộ.

9. Chú Đại Bi: MahaKaruna Dharani

Chú Đại Bi là bài chú thể hiện công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát. Bài chú không chỉ có công năng tiêu tai giải hạn, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh, giúp chúng sanh vượt qua u mê và tìm kiếm bến bờ bình yên trong tâm hồn.

Bồ tát Quán Thế Âm là vị minh sư với phương tiện thiện xảo là thần chú Đại Bi, luôn giúp đỡ những ai trì tụng hay biên chép một cách chí thành. Do đó, chúng ta tinh tấn thọ trì bài chú này ắt hẳn nhận được năng lực của Đấng Từ Bi gia hộ.

10. Thần chú Phật A Di Đà: Om Ami Dewa Hrih

Phật A Di Đà là hiện thân cho sự sáng suốt và thanh tịnh. Trì tụng hay biên chép thần chú Phật A Di Đà nhằm nhắc nhở chúng ta nỗ lực thoát khỏi những suy nghĩ và ý tưởng sai lầm về bản thân và ngoại cảnh. Bởi chúng có khả năng gây ra đau khổ to lớn trong cuộc sống.

Câu chú “Om Ami Dewa Hrih” mang ý nghĩa là sự soi chiếu về bản chất sáng suốt bên trong mỗi con người, tương tự như sự sáng suốt của Phật A Di Đà đi vào tâm trí mình.

Trên đây là những giới thiệu cơ bản về 10 câu thần chú mang năng lượng an lành. Hy vọng những thông tin này có thể góp phần hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình tu tập, hành trì thần chú, chuyển hóa thân tâm, để sau đó lan tỏa năng lượng an lành đến những người xung quanh.

10-cau-than-chu-mang-nang-luong-an-lanh
Quan trọng nhất để phát huy giá trị của 10 câu thần chú mang năng lượng an lành nói riêng là hành giả luôn hướng thiện

Thỉnh sổ tay chép kinh ở đâu?

Pháp An là nơi cung cấp nhiều loại sổ tay chép kinh với hình thức chỉn chu và bắt mắt, nội dung đa dạng và giàu ý nghĩa. Đặc biệt, tính sáng tạo đã mang đến cho các sản phẩm của chúng tôi sự mới lạ, độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Các bạn có thể tìm thỉnh các loại sổ tay chép kinh do Pháp An thực hiện tại ĐÂY

Liên hệ ngay với Pháp An để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh nhất.

_________________________________

Pháp An – Nghệ thuật chữa lành

#𝐚𝐝𝐝: 521/53 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

#𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 – #𝐳𝐚𝐥𝐨: 037.685.2149

#𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱: m.me/cusiphapan

#𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://phapan.com.vn/

#𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚: https://www.instagram.com/phapan.hoihoaphatgiao

#𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: https://shopee.vn/phapanhoihoaphatgiao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *