Tranh thư pháp chữ Phật – Phật hiện trong vô ngã, tâm sáng giữa vị tha

Mã: TTP0046 Danh mục: