Tranh Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa sen cưỡi Đề Thính

Mã: TP43 Danh mục: