Combo 3 quyển sổ chép kinh Địa Tạng +Chú Đại Bi 108 biến + Trường Thọ Diệt Tội (Tặng 1 bộ lịch để bàn)

530.000